• Shipping 69 SEK, free shipping from 1190 SEK within Sweden
  •  Fast delivery, products in stock will be sent within 1-3 working days

Jeanne d'Arc Living

Vad är Jeanne d'Arc Living och varför heter det just Jeanne d'Arc Living?

Den franska hjältinnan Joan of Arc var en fantastisk person med en vilja och beslutsamhet utöver det vanliga. Hon styrdes inte av det som andra förväntade sig av henne utan gick sin egen väg.

På samma sätt och enligt samma filosofi har varumärket utvecklats genom att vara starka och tro på sin idé och att våga gå sin egen väg med inredningen.

Sortimentet innehåller en mängd olika produkter som hämtar sin inspiration från den franska och skandinaviska lantliga inredningen. 

Jeanne d'Arc Living kommunicerar ut sin produkt och filosofi genom sitt eget magazine vilket ställer stora krav på engagemang och passion då det kräver ett stort arbete med bilder och radaktionellt arbete.

Det finns mycket av produkterna som produceras i egen verkstad i äkta lantlig stil och i övrigt är alla produkter i egen design varav merparten produceras så nära som möjligt, det bästa för miljön med så korta transporter som möjligt.

Det viktiga i inredningen är oftast detaljerna vilket man tagit fasta på, mängder av små inredningsdetaljer i samma härliga anda och framtagna med känsla i egen regi eller i egen design.

En stor och viktig del av sortimentet är Vintage Paint-programmet. Vintage paint består av kalkfärger i 60 kulörer, åtta olika vaxer och en mängd av specialprodukter. Helt unika tapeter till detta gör att du kan skapa riktigt nostalgiska miljöer som du inte hittar någon annanstans.

Kalkfärgen är marknadsledande inom sitt område och används mestadels av privatpersoner men även av professionella möbelmålare eftersom den är så lätt att jobba med.

Vi på My White Countryhouse har en mångårig erfarenhet av denna färg och vi har utvecklat en mycket uppskattad support då det dyker upp mycket frågor kring denna fantastiska färg.

What is Jeanne d'Arc Living and why is it just Jeanne d'Arc Living?

The French heroine Joan of Arc was a wonderful person with a will and determination beyond the usual. She was not ruled by what others expected from her but she went her own way.

In the same way and according to the same philosophy, the brand has evolved by being strong and believing in its idea and daring to go its own way with the interior.

The assortment contains a variety of products that bring their inspiration from the French and Scandinavian rural décor.

Jeanne d'Arc Living communicates it's product and philosophy through their own magazine, which places great demands on commitment and passion as it requires a lot of work on images and editorial work.

There are many of the products produced in a genuine country-style workshop, and all products are in their own design, most of them are produced as close as possible, the best for the environment with as short transport as possible.

The most important thing in the interior is usually the details that have been important for Jeanne d'Arc living, lots of small interior details in the same beautiful spirit and made with feeling in their own manufacturing or in their own design.

A major and important part of the product range is the Vintage Paint program. Vintage paint consists of 60 colors of limepaint, eight different waxes and a variety of specialty products. Absolutely unique wallpaper for this allows you to create truly nostalgic interior that you will not find anywhere else.

The limecolor is marketleading in its area of products and is mostly used by private  customers but also by professional furniture painters because it is so easy to work with.

We at My White Countryhouse have many years of experience in this color and we have developed a highly appreciated support as a lot of questions arise about this amazing color.

The product has been added to your cart

To CheckoutContinue shopping
Categories

Shop

Information

SvenskaEnglish

Show VAT: